verze ke stažení ve word zde

na celou obrazovku

              

Historie střediska a skautingu v Blansku

 

            V roce 1945 svolal Ing. Jiří Grus a Bohumil Kapl Bohuš (povoláním holič) dne 4.června první náborovou schůzi. Po ní začaly vznikat jednotlivé oddíly:

- 1. dívčí oddíl = vedla Vlasta Pšikalová-Steinerová (byla v něm i J.Mojžíšková)  (J.Molt má zprávu o činnosti)

- 2. dívčí oddíl = Květa Nejezchlebová

- 3. dívčí oddíl = Zdeňka Šindelářová-Vaňková

- 1. chlapecký oddíl = založen 5.6.1945, vedl Jan Daněk Mauglí, zástupce Zdeněk Rychtár

- 2. oddíl vlčat = vedl Jiří Novotný Akela, zástupce Jiří Gruber, později převzal Oldřich Konečný

- 3. chlapecký oddíl „Sovy krasu“ = vedl Bohuš, zást. Alois Hofmann Bimbo, později K.Hlaváček

- 4. homogenní (katolický) oddíl = založil a vedl Páter Alois Pekárek, zást. Jan Balák Selim (později vedl)

- 5. oddíl

- 6. chlapecký oddíl = založil a vedl Josef Jarůšek, po jeho odchodu Bohumil Kaláb Bogin, zást. Emil Skoupý

- 7. oddíl oldskautů = vznikl až v roce 1946, vůdce Eman Ševčík (bylo jich asi 7, později více)

            Vedoucí střediska byl Ing. Jiří Grus, po něm vedení převzal Bohuš (brzy to vzdal a věnoval se svému oddílu); novým vedoucím střediska se stal Emanuel Ševčík Eman, později Vlastimil Nárožný a ten vydržel až do zrušení v březnu roku 1950; skautingu v Blansku dal určitý řád.

            V roce 1946 se z iniciativy oldskautů začal v Blansku stavět Junácký domov (v místech dnešního sídliště Sever – cca jihovýchodně od městského hřbitova) a tento byl dán do používání na konci roku 1947.

            Po únoru roku 1948 se začaly vytvářet akční výbory národní fronty a Karel Hlaváček (který v té době vedl 3.oddíl) svolal nutnou schůzi střediska a mluvilo se o sepsání prohlášení věrnosti nové vládě Klementa Gottwalda. Komunista Akela řekl, že to nepodepíše, pokud tam nebude věrnost presidentovi. Odmítli to podepsat katoličtí skauti (4.oddíl) a tak ukončili činnost už v roce 1948.

            Od asi listopadu 1948 vedl 3.oddíl Václav Serbousek.

            V roce 1948 byl Junák v Blansku váženou organizací, v roce 1949 se to již začalo obracet a v roce 1950 by se již museli zaregistrovat pod Československým svazem mládeže – 30.3.1950 tedy oficiálně skončila činnost skautů v Blansku.                           nebo Svazem české mládeže ?

            19.4.1950 byl založen oddíl pobytu v přírodě pod hlavičkou Sokola. Vedením byl pověřen Jiří Molt a Jaroslav Skoupý Robin.

            V lednu 1968 si Jiří Molt s Emanem řekli, že by se mohla obnovit činnost. Nečekaně přišla i pozvánka z OV Svazarmu, který chtěl převzít patronát nad Junákem v Blansku, na schůzku dne 29.3.1968. Tam se však řeklo, že skauti nebudou pod patronací nikoho a ještě toho dne založili přípravný výbor pro obnovu Junáka. Na 5.4.1968 byla svolána schůzka (na výzvu i v novinách) všech zájemců do závodního klubu Metra (Sokolovna) a tam bylo přijato prohlášení o jejich postoji k Junáku (na pod někým, ale samostatně) a všem se to rozeslalo. Na této schůzce vystoupil Vojtěch Němec Klen s poznámkou – cituji – „Z přítomných prakticky nikoho v přírodě nepotkávám a tak si nedovedu představit, jaký skauting vlastně míníte provozovat.“ Nutno dodat, že většina přítomných byli zvědavci, kteří se posléze nezapojili.

            V tomto roce ještě stál Junácký domov, ale již skautům nesloužil a následně ustoupil výstavbě sídliště Sever. Do vedení střediska se postavil Jiří Molt, zástupcem byla Božena Mojžíšková-Smahová Božula. Vznikly tyto oddíly (dle registrace, kterou vlastní br.Klen):

1.oddíl chlapecký = vůdce Mojmír Strachoň Kníže (20 skautů a 1 činovník)

2.oddíl chlapecký = vůdce Valdemar Koliáš, zástupce Augustin Kučera (1 vlče, 9 skautů a 2 činovníci)

3.oddíl chlapecký = vůdce František Vaněk (3 vlčata, 8 skautů a 1 činovník)

4.oddíl chlapecký = vůdce Jan Balák, zástupce František Smetana a František Balák (8 vlčat, 22 skautů a 5 čin.)

1.oddíl dívčí = vůdkyně Marie Fadrná (9 světlušek, 11 skautek a 1 činovnice)

2.oddíl dívčí = vůdkyně Marta Baláková, zást. Marie Porčová (13 světlušek, 56 skautek a 4 činovnice)

3.oddíl dívčí = vůdkyně Zdenka Vaňková, zást. Pavla Martínková (2 světlušky, 26 skautek a 2 činovnice)

1.oddíl oldskautů = vůdce Kamil Sedlák, zást. Eman a Karel Kopal (18 členů a 3 činovníci)

            V dalším roce – 1969 – došlo v registraci k těmto změnám:

- ve vedení 4. chlapeckého oddílu se objevil Miroslav Milko

- ve vedení 2. dívčího oddílu se objevila Květoslava Nejezchlebová

- 1.10.1969 předal z rodinných důvodů vedení střediska Jiří Molt Božuli

            V roce 1970 tedy byla ve vedení střediska Božula, zástupcem se stal Klen. I změny už byly výraznější:

- 1. chlapecký oddíl měl v té době registrovaných 36 členů (o 14 více než vloni)

- neregistroval se 2. chlapecký a 1. dívčí oddíl

- ve vedení 2. dívčího oddílu se objevila Jiřina Reková (sestra Anežky Šupové)

- ve vedení 1. oddílu oldskautů (který dostal číslo z ústředí 278) se objevila Ludmila Maňoušková

            Již od začátku tohoto roku nebyla skautům situace příliš nakloněna; na 24.6.1970 byla svolána do závodního klubu ČKD slučovací konference ORJ a ORPionýra a 31.8.1970 došlo k oficiálnímu zákazu Junáka; poté nastal slučovací proces.

            V prosinci roku 1989 se přišel Kníže zeptat Jiřího Molta, jestli budou něco dělat s Junákem. Tento svolal schůzku bývalého vedení střediska (Božula, Klen a Jiří); nikdo z přítomných neodmítal práci, ale již se nikomu se již nechtělo do funkcí – Kníže tedy ještě v prosinci svolal schůzku. Oficiálně se obnovila činnost a Kníže se ujal vedení střediska. Týden nato se konala okresní schůze v Rájci-Jestřebí a do čela okresní rady se postavil Stanislav Fránek Sam.

 

Zpracoval z dostupných informací Ivoš Eiffel Fajman, v Blansku dne 20.5.1999